Hakkımızda

Firmamız yazılım alanında faaliyet gösteren, güncel teknolojiyi takip eden ve ürünlerine yansıtan profosyonel bir firmadır.

 • mukam

Teknolojik gelişmelerin mucizesi olan internet; bağlanabilirlikten öte bir anlam sunarak, bilgi paylaşımı, işbirliği ve ticaret için evrensel bir alan yaratmıştır. 1980’lerden itibaren, açık sistem olarak yeni bir yorumlama sürecine giren şirket yapıları, bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin de etkisiyle, önceki dönemlerle mukayese edilemeyecek bir hızla sosyal, ekonomik, kültürel ve yapısal açılardan değişime uğramaktadır. Evet, şirketler değişiyor, ilginç olan ise bu değişimin hızının her geçen gün daha da artması.

Bilgi, teknoloji ve iletişimdeki bu değişim firmaları şimdiye kadar alışık olmadıkları güçlü bir rekabet anlayışı ile karşı karşıya getirmekte. Kazananlar ise rekabet refleksleri güçlü olanlar, yani piyasanın talebine hemen cevap verebilme yeteneğine sahip olanlardır. Demirekin Yazılım olarak bizim yaptığımız da budur.

 • Güncel ve Yenilikçi ürünler.
 • Güvenli ve Hızlı sistem yapısı.
 • Etkin satış ve satış sonrası destek hizmeti.

Referans Firmalar

İşletmelerinde bizim ürünlerimizi tercih eden bazı müşterilerimiz...

 • mukam
 • mukam
 • mukam
 • mukam
 • mukam
 • mukam
 • mukam
 • mukam
 • mukam
 • mukam